Program do benchmarkingu cen transferowych

Dostarczamy wstępnie dopasowane dane, po dokonanej ostrej selekcji w oparciu o następujące kryteria:

- kod działalności PKD

- czystość kapitałowa

- obrót minimalny i maksymalny

- forma prawna

- eliminacja straty

- dostępność danych finansowych za badane lata

- eliminacja podmiotów w likwidacji, upadłości, restrukturyzacji, upadłości restrukturyzacyjnej

Dane dostarczane są na zasadzie on demand. Oznacza to, że płacą Państwo jedynie za dane, których rzeczywiście Państwo potrzebują.

Taka wyselekcjonowana grupa najczęściej zawiera <100 podmiotów (po prostu więcej podmiotów nie spełnia kryteriów ostrej selekcji według dokładnie podanych parametrów). Na podstawie  wyselekcjonowanej populacji podmiotów badanych  użytkownik dokonuje jedynie analizy jakościowej, w celu wyboru finalnej grupy porównawczej.

Niewątpliwą zaletą naszego programu jest możliwość edycji danych źródłowych:

- możliwość łączenia kodów PKD

- możliwość przeprowadzenia korekty odchyleń skrajnych

- doprowadzanie do porównywalności poprzez wprowadzanie korekt, np. „oczyszczanie” wyniku z transakcji towarowych w przypadku spółek produkcyjnych

- program umożliwia uwzględnienie segmentacji  wyniku  finansowego

- możliwość połączenia metody dedukcyjnej i addytywnej przy selekcji podmiotów  

Użytkownik dokonuje  jedynie analizy jakościowej podmiotów, jeżeli nie dokonuje ingerencji w dane źródłowe lub pracuje na pliku Excel, jeżeli chce dokonać edycji danych źródłowych. Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza informatyczna ani statystyczna.  

Wyniki prezentowane są w jednoznaczny, bardzo czytelny sposób.

Używamy wyłącznie funkcji, które są potrzebne – standardowo liczymy pięć wskaźników finansowych – takich, które są najczęściej stosowane przez organy podatkowe podczas prowadzonych kontroli z zakresu cen transferowych.  

 analizy porównawcze cen transferowych benchmarking TP przykłady benchmarking ceny transferowe jak zrobić ceny transferowe Transfer Pricing