Program do benchmarkingu cen transferowych jak zrobić analizę porównawczą? na czym polega benchmarking?

CO TO JEST BENCHMARKING

Analiza benchmarkingowa, inaczej zwana analizą porównawczą, jest zbiorem działań wykonywanych w celu odniesienia wyników badanego przedsiębiorstwa do wyników porównywalnych podmiotów działających w tej samej branży.
Przedmiotem porównania mogą być wartości nominalne - np. ceny jednostkowe produktów czy stawki godzinowe, zdecydowanie częściej jednak porównaniu podlegają osiągane wyniki wyrażane w formie wskaźników finansowych.

Analizy porównawcze przygotowywane są obligatoryjnie przez podmioty sporządzające dokumentację cen transferowych (z wyjątkiem firm mikro- i małych). Uważamy jednak, że benchmarking jest tak przydatną metodą, że z powodzeniem może być stosowany również w przedsiębiorstwach niepowiązanych dla celów oceny rentowności lub prognozowania finansowego. Zaprogramowane przez nas narzędzie może być wykorzystywane  przez działy finansowe i controllingowe, jak również przez Zarząd na potrzeby podejmowania decyzji. Przedsiębiorstwa mikro- i małe, należące do grupy kapitałowej, mimo iż od roku  2021 nie mają ustawowego obowiązku wykonywania analiz porównawczych, mogą przygotować taką analizę w naszym programie, aby zabezpieczyć swoje interesy w razie ewentualnej kontroli ze strony organów podatkowych. 

analizy porównawcze cen transferowych benchmarking TP przykłady benchmarking ceny transferowe jak zrobić ceny transferowe Transfer Pricing jak zrobić analizę porównawczą? na czym polega benchmarking? analizy porównawcze cen transferowych